Klagar via advokat om vegrett

Advokatfirmaet Lundberg & Langva AS har skrive brev til Sande kommune.

Toftesund: Ny plan er under oppsegling. Illustrasjonsfoto / arkiv 

Nyhende

Dei skriv på vegner av eigarane av ein fritidseigedom i hyttefeltet på nedre Toftesund, i samband med det nye planforslaget som er utarbeidd.