Åtvarar mot dyrare kulturskuleplassar

Ein elevplass i kulturskulen kostar 241 kroner meir i Herøy enn gjennomsnittet for dei andre kommunane på Søre Sunnmøre.

Søl­vi Lil­le­bø Rem­øy  Foto: Arkiv

Nyhende

- Vi bør ikkje auke denne satsen slik at dette gapet blir endå større framover, skriv oppvekstsjef Sølvi Lillebø Remøy i samband med den årlege justeringa av kommunale betalingssatsar. Ein bør ikkje ha satsar som ekskluderer deltaking, slår Remøy fast.