Tannklinikk light på Sandetun

Den offentlege tannklinikken på Larsnes vert avvikla frå årsskiftet.

Klinikken Larsnes: Utstyr frå Nyglå skal flyttast over til Sandetun, til høgre for den gamle hovudinngangen.  Foto: Endre Vorren/arkiv

Nyhende

I staden kjem det – i tråd med signala – ein eigen klinikk på Sandetun. Ordførar Olav Myklebust orienterte tysdag formannskapet om det nye tilbodet.