Uroa for framtida til sild, makrell og kolmule:

Overfisket kan ikkje halde fram

Marine Stewardship Council (MSC) ropar no eit klart varsku om konsekvensane av at overfisket av pelagiske fiskeslag får halde fram.

NVG-sild og flei­re andre pe­la­gis­ke fis­ke­slag har vore over­fis­ka med flei­re mil­li­o­nar tonn i lø­pet av dei sis­te seks åra. 

Nyhende

Ein kyststatsavtale må på plass for å redde sild, makrell og kolmule. Det hevdar MSC, som er ein internasjonal ideell organisasjon som blei etablert for å ta tak i problemet med uansvarleg fiske.