– Politikarane vert sette på sidelinja

På møtet 5. oktober var det fem veker sidan førre formannskapsmøte. Så lange intervall er kritikkverdig, meiner Sande Høgre.

Anne-Marte Beitveit: – Politikarane før ikkje sitje på sidelinja, som eit B-lag.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

–Det er laber politisk aktivitet, vi bør ha møte oftare, sa Dag Vaagen. Han slo fast at det politiske miljøet treng møte for å halde seg oppdaterte på aktuelle saker.