Dette seier arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa, som har vurdert fordelane og ulempene med å flytte den ambulante seksjonen i Myrvåg til Volda, er no ferdige med sin rapport.

Rapport: Ei arbeidsgruppe har no utarbeida ein rapport som vektar argumenta for og imot samlokalisering av ambulantseksjonen i Myrvåg og DPS Volda.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Her kjem ei oppsummering av hovudmomenta i den 22 sider lange rapporten.