Vurderer å gå til jordskifteretten med:

Nabokonflikt i Leinevika

Smådal mekaniske vurderer å gå til jordskifteretten for å stanse varsla planar om tiltak på naboeigedomen i Leinevika.

Tilkomst: Den skisserte utbygginga av naust og sjøhus vil vanskeleggjere tilkomsten til Smådal mekaniske. Foto: Bjørnar T. Sævik  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Planane om utbygging av eit naust- og sjøhusområde på inste Leinevika vil vere i strid med Smådal mekaniske verksted sine eigedomsrettar slik tiltaket er nabovarsla.