Flyttar frå Grønland til Knotten

Kommunedirektøren i Sande innstiller på at eit par frå landet Grønland får konsesjon på ein gard på Knotten.

Knotten 23/2: Ei­ge­do­men på ned­re Knotten har eit eld­re bu­stad­hus, men i til­legg ein del stør­re ut­marks­tei­gar.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Det er Gitte og Tomy Edvardsen som har søkt kommunen om konsesjon for å kjøpe eigedomen 23/2. Planen er å busetje seg på eigedomen.