Vestlandsnytt-opplaget litt ned i første halvår

Ein fersk statistikk syner ei stabil utvikling i opplagstala for lokalavisene.

Aviser: Opplagsutviklinga vert målt to gongar i året. Fleire enn før er reine digitale abonnentar. 

Nyhende

Vestlandsnytt sitt opplag gjekk ned 31 i første halvår 2021, og ligg no på 4.476. Tala syner at stadig fleire som abonnerer på aviser, går over til reine digitale abonnement, det vil seie eAvis og tilgang til plussaker.