Vil gjere om delar av andre etasje til bustadføremål:

Må skaffe parkeringsplassar i sentrum

  Foto: Bjørnar T. Sævik

Nyhende

Kommunedirektøren meiner huseigarar som skal etablere bueiningar i sentrumsbygningar i Fosnavåg må kjøpe fri parkeringsplassar eller gjere avtale om parkeringsplass med eigar av private slike. Med dette som føresetnad tilrår han at eigaren av IMO-bygget får dispensasjon for gjere om delar av andre etasje til bustadføremål.