Noreg opnar opp att

Det norske samfunnet blir gjenopna laurdag klokka 16.

Opnar Noreg: Statsminister Erna Solberg under ei pressekonferanse om koronasituasjonen.   Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Nyhende

Laurdag klokka 16.00 blir det ein meir normal kvardag i Noreg når samfunnet gjenopnar omtrent for fullt.

– Dette er ein merkedag, sa statsminister Erna Solberg (H) etter å ha gjort dette klart på ein pressekonferanse fredag.

Gjenopninga betyr at einmetersregelen ikkje gjeld lenger, at det er slutt på kravet om bordservering og innsleppsstopp, og at maksimaltala på arrangement blir oppheva.

– Kortversjonen av dette: No kan vi leve som normalt, sa Solberg, som takka alle som bur i Noreg for innsatsen.

Ho peika på at smittetala går ned, at sjukehusinnleggingane har flata ut, og at regjeringa i løpet av få veker forventar at store delar av den norske befolkninga er fullvaksinert.

– Koronaviruset kjem til å vere blant oss også i åra framover, men vaksinasjonen har i stor grad teke brodden av pandemien, sa statsministeren.

Grundig vurdering

Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har tilrådd regjeringa å gå over til ein normal kvardag med auka beredskap ved månadsskiftet.

Folkehelseinstituttet meiner òg at det er liten risiko for at epidemien skal komme ut av kontroll, gi betydeleg sjukdomsbyrde eller true kapasiteten til helsetenesta.

– Dette er bakgrunnen for at regjeringa etter ei grundig vurdering har komme til at vi i morgon klokka 16.00 går over til ein normal kvardag, sa statsministeren.

I praksis betyr det at nokon framleis vil bli smitta og sjuke, og statsministeren understreka at uvaksinerte personar no må gå og vaksinere seg.

– Eg trur ikkje alt blir akkurat som før. Eg trur det som vi har vore igjennom, vil prege oss resten av livet, på godt og vondt, sa Solberg.

Lempar på innreisereglar

I tillegg til å fjerne restriksjonar innanlands, så blir det òg frå laurdag klokka 16 lempa på innreisereglane til Noreg.

Innreiserestriksjonar frå EU/Schengen, Storbritannia og såkalla lilla land blir oppheva, reisande frå oransje område og barn under 18 år må ikkje lenger i innreisekarantene.

Vidare blir karantenehotell fjerna som krav, men skal halde fram som eit tilbod for dei som ikkje har ein eigna karantenestad, og Utanriksdepartementets reiseråd som frårår alle reiser som ikkje er strengt nødvendige til land utanfor EU/EØS, Storbritannia og Sveits, blir ikkje forlengde når det går ut 1. oktober.

Framleis nokre råd

Trass i at restriksjonane i samfunnet blir lempa på, vil det framleis vere krav om at ein skal isolere seg om ein har covid-19, og trafikklysmodellen er utgangspunkt når det gjeld smittevern i skular og barnehagar.

Personar som får symptom på luftvegsinfeksjon, bør framleis teste seg. Det gjeld òg vaksinerte.

– Vi opprettheld òg dei råda vi har vorte så godt kjende med: Om å vaske hendene ofte, hoste i eit lommetørkle eller i olbogekroken og halde oss heime viss vi er sjuke, seier Solberg.