Betongprøver og inspeksjonar syner:

– Dragsundbrua kan stå til ho er 100 år

Frå tid til anna vert det stilt spørsmål med tilstanden til Dragsundbrua. Reint teknisk er det ikkje noko i vegen for at brua i 2053 kan feire 100-årsjubileum.

Dragsundbrua: Vart opna i 1953 og knyt saman store delar av Ytre Søre Sunnmøre. Brua vart bygt ei tid der einsegl- og ishavsskuter framleis var viktige, og av denne grunn skal ho ha fått den høge utforminga. Foto: Endre Vorren 

Nyhende

Det signaliserer bru- og kaiforvaltar i Møre og Romsdal fylkeskommune, Ingrid Anne Lervik.