Vil ha betre merking på Rundefjellet

Runde fyr: Ein turgåar ynskjer betre stimerking på Rundefjellet.  Foto: Arkiv

Nyhende

Ein turgåar skriv til Herøy kommune at han nyleg hadde seg ein tur på Rundefjellet. Her er det mange godt tilrettelagde stiar, men dårleg merking av stiane var med på å drage opplevinga noko ned.