Vidarefører samarbeid om PPT

Herøy og Sande skal også det komande året samarbeide om PPT. Kommunane arbeider vidare med moglegheitene om å få til eit langsiktig samarbeid.

PPT: Sande og Herøy skal samarbeide vidare om PPT og emnar på eit langsiktig samarbeid.  Foto: Arkivfoto

Nyhende

Leiarane for oppvekstområdet i Herøy og Sande har sett namna sine under ein avtale som forlenger samarbeidet dei to kommunane har hatt på PPT.