Kommunestyret snur i kaisaka på Mjølstadneset:

Kommunen oppfinansierer og vil deretter fri til næringslivet

Herøy kommunestyre vedtok onsdag kveld å oppfinansiere austre og midtre kai på Mjølstadneset.

Ekstraordinært møte: Lokalpolitikarane i Herøy var samla til eit ekstraordinært kommunestyremøte onsdag kveld for å handsame det som har blitt ei sak som har engasjert svært mange.   Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Dei vil i tillegg utgreie moglegheita for at kaiene på Mjølstadneset skal driftast, byggast og eigast som eit offentleg-privat samarbeid (OPS).