Flytta inn før huset var innflyttingsklart

Her­øy kom­mu­ne: Kommunen ser på ei sak der spørsmålet er om innflyttinga skjedde for tidleg.  Foto: Arkiv

Nyhende

Herøy kommune vil ta grep overfor ein huseigar som ifylgje opplysningar har flytta inn i den nye bustaden sin utan gyldig bruksløyve.