Ikkje aktuelt med gangfelt på Hjelmeset

Undergang eller lysregulering er alternativa for vegkryssing på Hjelmeset. Ikkje gangfelt åleine.

HJELMESET: Fyl­kes­veg­krys­sing her må eta­ble­rast an­ten i form av un­der­gang el­ler gang­felt, slår fyl­kes­kom­mu­nen fast.   Foto: Bjørn­ar T. Sævik

Nyhende

Det slår Elisabeth Mansfield ved planavdelinga i fylkeskommunen fast i eit svarbrev til Raymond Igesund. Han er ein av fleire som over tid har etterlyst etablering av gangfelt eller anna regulert kryssing av fylkesvegen på Hjelmeset.