Statlege merknader til Rovdefjordsambandet

– Tiltaket vil medføre betydelege naturinngrep og vil ha negative konsekvensar for kulturlandskap og naturmangfald.

Statsforvaltaren: Har sær­skil­de merk­na­der inn mot natur, kli­ma og mil­jø. 

Nyhende

Det skriv statsforvaltaren i Møre og Romsdal i sine merknader til den reviderte kommunedelplanen for vegsamband over Rovdefjorden.