Meir næringsareal i Haugsbygda

Tenderen Eiendom AS, som eig den tidlegare Longva Mek-eigedomen i Haugsbygda, treng meir plass til industri.

Tenderen eiendom: Arealet på og utanfor den tidlegare slippen skal fyllast ut. SkissE: B. Tarberg AS  Foto: Skisse: B. Tarberg AS

Nyhende

Det er i området der den gamle slippen er lokalisert, og ein bit ut i sjøen, at selskapet ynskjer ei utfylling.