Ekstraordinært kommunestyremøte om kai-saka

Onsdag neste veke er det kalla inn til eit ekstraordinært kommunestyremøte. På sakskartet: – Kaisaka på Mjølstadneset.

Kom­mu­ne­sty­ret i Her­øy: I au­gust var eit stort fleir­tal imot å oppfinansiere både aust­re og kaia mel­lom vest­re og midt­re kai då kost­na­da­ne had­de blitt ve­sent­leg dy­ra­re. Ar­kiv­fo­to: Bjørn­ar T. Sævik 

Nyhende

Kommunestyret i Herøy kommune vedtok 24. august 2021 å avlyse konkurransen om bygging av austre kai (1) + kaia mellom midtre og vestre kai (2) på Mjølstadneset. Kommunen har såleis starta prosessen med å avlyse tilbodskonkurransen som er gjennomført på utvidinga, opplyser kommunedirektør Trond Arne Aglen i saksframlegget.