Fylkeskommunen om utvidinga på Kvalsund:

Ikkje godt nok for barn og unge

Fylkeskommunen er framleis ikkje fornøgd med detaljane i bustadfeltutvidinga på Kvalsund.

Kvalsund/Teige:: Fyl­kes­kom­mu­nen har krav som må inn­fri­ast før fyrste hu­set kan ta­kast i bruk i den nye de­len av bu­stad­fel­tet på Kval­sund.  Foto: Arkiv

Nyhende

Fylkeskommunen meiner barn og unge sine rettar ikkje blir godt nok varetekne i detaljplanane for utviding av Kvalsund/Teige bustadfelt.