Har takka ja til stillingar

Oana Skarbø har takka ja til stillinga som bibliotekar i Herøy kommune.

Bibliotek 

Nyhende

Skarbø er 36 år gammal og jobbar i dag som bibliotekassistent i Ålesund kommune. Det melde seg heile 24 søkjarar til den ledige bibliotekarstillinga som er på hundre prosent. Vidare har Stine-Elise Skarmyr Nystøyl takka ja til vikarstilling som rettleiar ved NAV Herøy og Vanylven.