Fylket med nye innspel til Rovdefjordsambandet

Reviderte planar krev nye høyringar, og fylkeskommunen har merknader til Rovdefjordsambandet sine nyaste skisser.

Fylkeskommunen: Har ein del merknader, særskilt knytt til kulturminne og nærleik til dei. 

Nyhende

I det reviderte planprogrammet har ein mellom anna ein del nytt når det gjeld ilandføring på Sande-sida av fjorden. Høgbru mellom Saudeholmen og Gurskøya er i dag det høgaktuelle, pluss flytebru.