Djupe spor ei særskild fare for vintertrafikken

Flaskehals på fylkesveg 61: Frå Drageskaret sist vinter, med eit vogntog som har køyrt seg fast.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Sande kommune har no retta ein offentleg førespurnad til fylkeskommunen når det gjeld situasjonen med det nedslitne asfaltdekket på nordre del av Drageskaret.