Kritisk til Rovdefjordsambandet og konsekvensar

Dagleg leiar i Arctic Diatom AS i Breivika likar dårleg nokre konsekvensar ved gjennomføring av Rovdefjordsambandet.

Merknader: Dagleg leiar Morten Laake i Arctic Diatom på ei tidlegare synfaring han hadde med kommuneleiinga. Arkivfoto: Jann Flatval 

Nyhende

– Det er viktigare for oss og miljøet generelt at tunnel til Gurskebotn vert prioritert først. Det skriv dagleg leiar Morten Laake i Artctic Diatom AS i ein merknad til Rovdefjordsambandet sitt reviderte planprogram som er på høyring.