Inne på budsjettet til Kystverket:

Golleneset fyr får oppfrisking

I løpet av hausten skal Golleneset fyr blir rusta opp. – Dette vil vere med på å løfte Herøy og Havlandet som reiselivsdestinasjon, seier Hilde Gråberg Bakke, reiselivsutviklar i Havlandet AS.

Inne på budsjettet: Golleneset fyr skal få ei oppfrisking i haust. Det er klart etter at Kystverket har sett fyret opp på prioriteringslista si for hausten.  Foto: Hilde Gråberg Bakke, Havlandet

Nyhende

Golleneset fyr skal få ei oppfrisking i løpet av hausten. Det er klart etter at Kystverket har sett fyret opp på budsjettet sitt.