Meir næringsstøtte til pandemi-råka i Sande

Det kan vere meir pengestøtte å hente for bedrifter i Sande som er råka av pandemien.

Varslar: Kommunalleiar Oddbjørn Indregård har annonsert om ordninga, men varslar også redaksjonelt i avisa om tilskotsordninga som no har ein ny fordelingsrunde.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Då må ein i tilfelle vere raskt på bana, for søknadsfristen i denne runden går ut 10. september, opplyser kommunalleiar i Sande, Oddbjørn Indregård.