Alvorleg koronasjuk i lang tid - no fortel ho korleis det var:

Alvhild låg 39 døgn på respirator

Ho låg kritisk koronasjuk, kopla til respirator, i 39 døgn. Heilt sidan mars har Alvhild Kvamme Iversen kjempa mot sjukdomen. No er ho endeleg heime igjen.

Alv­hild Kvamme Iversen: Heime i god­sto­len i Hallelia, et­ter eit flei­re må­na­der langt sjuk­doms­ma­re­ritt. – I dag kla­rer eg å be­ve­ge meg rundt i hu­set, men føre­bels ik­kje så mykje anna. Men eg har gått trap­pa opp til lof­tet, og slik tre­ning skal eg hal­de fram med. Også på fy­sio­te­ra­p­ien her på Lars­nes, for­tel 72-år­in­gen. Foto: End­re Vor­ren 

Eg vil kome med ei sterk tilråding til alle som endå ikkje har gjort det, om å vaksinere seg

Alvhild Kvamme Iversen
Nyhende

– Det er fantastisk å kome heim igjen og vite at ein kan sjå framover. Men det har kosta mykje.