Gladnyheit om storleveranse av vaksinar til Herøy:

Alle herøyværingar kan vere fullvaksinert i september

Herøy kommune får ein storleveranse med vaksiner for veke 34. Det betyr at alle kan bli fullvaksinert innan utgangen av september, opplyer kommuneoverlegen og vaksineteamet i Herøy.

- God nyheit: Denne trioen er glade for å kunne fortelje at alle herøyværingar, som ønskjer å få koronavaksine, kan vere fullvaksinert i løpet av september. F.v kommunikasjonssjef i Herøy kommune Iselin Øvrelid, kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen og Åse Marie Remøy.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Siste veka i august får Herøy tildelt 1750 nye dosar med vaksinar som skal brukast som både dose 1 og dose 2 i det lokale vaksinasjonsprogrammet.

– Det er gledeleg at vi får så mange fleire vaksinar enn føresett. Det betyr at alle herøyværingar som vil ha vaksine kan vere ferdigvaksinerte i løpet av september, kommenterer kommuneoverlegen i Herøy, Bjørn Martin Aasen.

Folk som allereie har fått dose 1 vil i tur og orden få tildelt ny tid for 2. dose. Kommunen presiserer at folk ikkje skal ringe for å spørje om flytting av time. Alle som får påskunda dose 2 blir tildelt ny time og får melding om det på SMS.


Gladnyhende:

Alle i Herøy og Sande har fått tilbod om første vaksinedose

I kveld melder Herøy kommune at alle har fått tilbod om første vaksinedose. Det skjer litt over ei veke etter at Sande kunne melde om det same.


Mange vil få tilbod om "Moderna"

Aasen forklarar vidare kva typar vaksinar Herøy får.

– Vi får to typar vaksinar, Comirnaty/Pfizer (450 dosar) og Spikevax/Moderna (1300 dosar). Dette fører til at svært mange vil få Spikevax/Moderna som sin dose 2 frå og med 30. august.

Vi spør kommuneoverlegen om folk skal kunne gå til vaksinasjon med senka skuldrer om ein får tilbod om ein dose 2 som ikkje er same som den fyrste vaksinen dei har fått. Til det svarar Aasen at begge desse vaksinane, Pfizer og Moderna, er framstilt med same teknologi og er såkalla m-RNA-vaksinar.

– Dei har same verkemåte, same biverknadar og kan kombinerast som dose 1 og dose 2. Dette er godt utprøvd i mange land og er godkjend av norske legemiddelstyresmakter. Når ein nyttar denne kombinasjonen skal det vere minst fire veker mellom dosane, forklarar Bjørn Martin Aasen.

Alle vert informert i SMS om kva vaksine dei vil få.


Vaksinemaratonen bak kulissane

Torsdag gjekk den største vaksinemaratonen så langt i Herøy av stabelen. Vi var «fluge på veggen».


Flyttar vaksinasjonsstad

Storleveransen kjem samstundes med at Herøy kommune legg om vaksinasjonsdag og vaksinasjonslokale.

Frå og med måndag 30. august er vaksinasjon for covid-19 flytta frå Herøy helsesenter til Herøy kyrkje, kyrkjekjellaren.

– Dette gjer vi for å auke kapasiteten, for å sikre at helsestasjonen og legesenteret får utføre sitt ordinære arbeid, og for å kunne gjennomføre vaksinasjonen på dagtid. Alle som er påverka av denne flyttinga får eigen personleg informasjon om kvar dei skal møte på SMS. Alle som har vaksinasjonstime frå og med 30.08.21 skal altså møte ved Herøy kyrkje, kyrkjekjellaren, seier kommuneoverlege, Bjørn Martin Aasen.

God oppslutning om vaksinasjon, men framleis litt att

Per 13. august har 5825 personar fått dose 1 og 3398 dose i Herøy. Vaksinasjonsdekkinga er best hjå dei eldste: Om lag 95 % av alle over 65 år har valt å vaksinere seg. Det er det same som i landet elles.

Også ungdomen mellom 18–24 år er ivrige etter å få vaksine. Meir enn 80 % har til no fått dose 1.

I aldersgruppene 25–39 år (63 %) og 40–44 år (76 %) er det litt færre enn forventa som har teke dose 1.


Sande kommune er snart ferdige med første dose, men:

- Mange yngre takkar nei til vaksine

I Sande vil alle som ynskjer vaksine, ha fått første stikk i løpet av veke 31. Men vaksinasjonsteamet er uroa over talet på yngre sandssokningar som takkar nei til vaksine.


– Eg vil oppmode alle i disse aldersgruppene å bestille seg time for vaksinering no når vi har så god vaksineforsyning, seier kommuneoverlegen før han konkluderer.

– Ved å vaksinere deg, vernar du deg sjølv mot alvorleg sjukdom, du vernar familien din og arbeidsplassen din mot smitte, og du deltek i det store samfunnsoppdraget om å verne samfunnet mot at denne smitten skal spreie seg vidare til andre. Når samfunnet stegvis vert opna i løpet av hausten må alle som ikkje er vaksinert rekne med å kunne verte smitta dersom dei ikkje er vaksinerte. Desto eldre ein er desto større risiko er det for å få eit meir alvorleg forløp av sjukdomen. Heldigvis er det slik at barn og ungdom både vert mindre smitta og har ein svært liten risiko for alvorleg forløp, opplyser kommuneoverlegen.