Kommunen kan ikkje gripe inn i nabostrid på Myklebust

Herøy rådhus: Illustrasjon  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Herøy kommune kan ikkje gripe inn i ein strid om tre i grensa mellom to naboeigedomar på Myklebust. Kommunen viser til at forholdet mellom naboar er styrt gjennom grannelova. Dersom det er usemje mellom naboar om forhold som er styrt etter grannelova må dette fremjast for tingretten for handsaming der.