Tvangsmulkt blir innført som ny straffemetode ved brot på havressurslova

Tvangsmulkt vil frå 1. oktober brukast som straffemetode ved brot på havressurslova og/eller deltakarlova, opplyser Fiskeridirektoratet.

Illustrasjon:  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Tvangsmulkt er ei plikt til å betale eit pengebeløp ved brot på lova. Målet er å fremje auka etterleving av regelverket i fiskerinæringa, skriv Fiskeridirektoratet.