Legg ut bustadfeltplanane med opphavelege leikeplass-skisser

Herøy formannskap var på synfaring ved det planlande bustadfeltet i juni.   Foto: Bjørnar T. Sævik

Nyhende

Detaljreguleringsplanen for Kvalsund-Teige bustadfelt del to blir likevel lagt ut til ettersyn i tråd med tiltakshavarane sine opphavlege skisser. Det har eit samla formannskap vedteke etter forslag frå Karl Oskar Sævik. Kommunedirektøren hadde sett justering av leikeplassløysinga som krav for utlegging av planen til ettersyn.