Fiskeridirektøren:

Aukar torskekvoten

Frå og med tysdag vil maksimalkvotane for torsk vere endra, fortel fiskeridirektøren.

Illustrasjon  Foto: Arkivfoto

Nyhende

Fiskeridirektøren har bestemt seg for å gjere endringar i reglane for fiske etter torsk i Nordsjøen. Endringane gjeld både maksimalkvotar og reglar for bifangst, melder Kyst og Fjord.