Vil starte opp med bygging i nytt bustadfelt i Herøy

Denne fasadeskissa ligg ved søknaden som Byggmester Henning Gartz har sendt til Herøy kommune.   Foto: WILBERGS GROUP UAB

Nyhende

Byggmester Henning Gartz har søkt Herøy kommune om løyve til oppføring av ein korsdelt firemannsbustad på Eggesbøjorda. Huset er det fyrste som blir bygd i det nye bustadfeltet. Det blir opplyst at to leilegheiter får parkering i felles carport på eigedomen og to i felles carport utanfor eigedomen.