Stor pengebruk på noregsferie også i 2021

Nordmenn på noregsferie bruker mykje pengar også i år. Men til no i sommar har kundane til DNB brukt litt mindre pengar utanfor eige heimfylke enn i fjor.

Turistar har lagt igjen 99 prosent meir i Værøy i Lofoten i år enn i fjor og 217 prosent meir enn i 2019. Her er fiskehovud på hjell på øya.  Foto: Berit Roald / NTB / NPK

Nyhende

Kundane til DNB har til no i sommar brukt 3 prosent mindre utanfor eige fylke enn i same periode i fjor, men bruken er likevel langt større enn i siste normalår, som var i 2019, viser tal frå DNB.