Kaiprosjektet nådde ikkje opp i særskild støtteordning

Sande kommune sitt planlagde spleiselag for etablering av ei pelekai ved søre deponi i Gjerdsvika, har fått eit skot for baugen.

Gjerdsvika: Sande kommune jobbar for å få på plass eit finansieringsopplegg for etablering av ei 42 meter lang kai ved nordfronten av søre deponi, som vi ser bak moloopninga.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Kystverket har nemleg gitt avslag på Sande kommune sin søknad om tilskot til etablering av kai.