Han slår tilbake mot klager: - Det er tåpeleg!

– Lite visste eg om at vi skulle bygge fire isoporliknande blokker på 15 meters mønehøgde. At ein anerkjend arkitekt skal presentere noko så tåpeleg, gjer meg matt.

Aasmund Torvik: Bedriftsleiaren tek eit oppgjer med klagene som er komne og informerer om ei utbygging som mellom anna vil skje på skånsamt vis, og ikkje påverke verken rekreaksjons- eller bustadområda i området.  Foto: Arkivfoto

Nyhende

Aasmund Torvik tek bladet frå munnen etter oppslaget i Vestlandsnytt om klagene som er komne på Vikane Eiendom AS og Lextor Marin AS sine planar for utviding i Torvika.