Varslar at SSR sitt sjølvkostfond vert redusert

Sjølvkostfondet til Søre Sunnmøre reinhaldsverk står framfor ein nært kommande reduksjon.

Kostnadsauke tærar på: SWjølvkostfondet vil bli nytta når SSR no står framfor fleire kostnadskrevjande tiltak.  Foto: Illujstrasjon / SSR

Nyhende

Ulike kostnadskrevjande tiltak kjem til å redusere sjølvkostfondet til Søre Sunnmøre reinhaldsverk i nær framtid.