Grønt lys for breiband til Goksøyra

Utbygging av breiband til Goksøyra kan lysast ut med offentleg tilskot.

Goksøyra: Dette er frå parkeringsplassen i Goksøyra. Det meste tyder no på at grenda får breiband, med bidrag frå ulike instansar.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Fylkeskommunen gir tommelen opp for at Herøy kommune sitt tilskot til breibandutbygging kan omdisponerast.