Tilskot og avslag på spelemidlar

Får tilskot: Meir spelemidlar til Kvamsøy IL sitt omfattande turvegprosjekt. Dette er frå ein dugnad.  Foto: Kvamsøy Il / arkiv

Nyhende

Fylkeskommunen varslar Kvamsøy idrettslag at deira søknad om spelemidlar er imøtekomen med eit tilskot på 550.000 kr.