No skal fuglane på Svinøya skjermast for eksos

Hybridisering skal sikre stabil og miljøvenleg drift av Svinøy fyr i framtida.

HYBRID: Eit solcelleanlegg med 32 einingar skal sikre ei stabil og meir miljøvenleg drift av Svinøy fyr  Foto: Arkiv

Nyhende

Kystverket har søkt dispensasjon for ombygging til hybridanlegg for Svinøy fyrstasjon. Ombygginga blir omtala som eit naudsynt tiltak for å sikre ei stabil og miljøvenleg drift av fyret. Svinøya er verna som naturreservat.