Den eine vekke – den andre blir liggande

Litt endring: Olympic Promoter og Olympic Electra har skilt lag. 

Nyhende

Medan Olympic Elektra er komen i arbeid igjen, vil Olympic Promoter etter alt å døme bli liggande i opplag ei tid til.