Desse søkjarane får ekstra tilskot frå fylkeskommunen

Tre søkjarar frå Herøy og ein frå Sande får pengar frå stimuleringsordninga for kulturfeltet i fylket.

MOLTUSTRANDA: Mosjonsfestivalen på Moltustranda får 50.000 kroner i stimuleringstilskot frå fylkeskommunen.  Foto: Arkiv

Nyhende

Møre og Romsdal fylkeskommune har delt ut 5,7 millionar kroner i stimuleringstilskot til fire ulike ordningar innafor kulturfeltet. Tilskota er tildelt etter søknad, Kong Arthurspelet er tilgodesett med 25.000 kroner som einaste søkjar frå Sande.