Bergsøy Fotball og Berg-Hansen signerte treårsavtale

Bergsøy Il Fotball og Berg-Hansen Nordvest AS held fram «forholdet».

Avtale: Fornøyd gjeng i Berg-Hansen sine nye lokale på Fosnavåg Brygge: F.v Ana-Liza Bergsnes, Oddhild Skorpen, markedssjef Odd Leif Tomren, CEO Sindre Skurtveit, Magnus Myklebust fra Bergsøy Fotball og Kristin Raanes  Foto: Bergsøy Fotball

Nyhende

Partane har no teikna ein ny treårsavtale der Berg-Hansen er med vidare som ein av klubben sine hovudsponsorar. Det er noko Bergsøy Fotball ved Magnus Myklebust veit å setje pris på: