- Vi har mange barnebarn, men ingen å miste

Våge - Helland: Vegen snor seg gjennom fleire tun på strekninga mellom Våge og Helland. Fastbuande ynskjer 30-sone.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Det skriv tre privatpersonar som er busette ved vegstrekninga Våge-Helland i eit brev til kommunen og fylkeskommunen.