Herøy har fått svar på søknaden om utsetjing og endring av Fosnavåg hamn-prosjektet

Bjarne Kvalsvik: Fungerande ordførar Bjarne Kvalsvik håper den utsette fristen og endringar i avtalen no gjer at ein kan få til ei god løysing for utdjuping og miljøopprydding av Fosnavåg hamn.   Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Fungerande Herøy-ordførar Bjarne Kvalsvik er nøgd med at Herøy kommune har fått utsett oppstartsfrist for utdjupingsarbeidet med Fosnavåg hamn. – Ein ny sjanse, meiner han.