- Det er snart ikkje råd for bilane å kome seg ned her

Sande kommune har fått brev frå ein innbyggar som er bekymra over tilstanden på ein veg.

Barriere: Her er kanten så høg at det er vanskeleg å kome seg inn å kommunevegen, påpeikar Myklebust.  Foto: Kevin Andre Søvre Myklebust

Nyhende

Det dreier seg om kommunevegen som går frå fylkesvegen og ned til septiktanlegget ved sjøen nedanfor Sætre i Gursken.