Bruke opp eller spare ekstrainntekter i Sande?

Kommunestyret la opp til å bruke opp alt ein får av ekstrainntekter. Men så tok Petter Gunnarstein (Frp) ordet.

Kommunestyret: Her ser vi delar av gruppene frå Ap, Sp og Frp.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

– Bør ikkje vi ha ein buffer, slik at vi kan kjøpe oss fri når det går nedover igjen? spurde Gunnarstein, då kommunestyret behandla saka om revidering av driftsbudsjettet.