Kollektivtilbod i Herøy:

Vil ha slike ruteendringar

Tysdag svara lokalpolitikarane i Herøy på kva endringar dei ønskjer i fylkeskommunen sitt kollektivtilbod for buss, ferje og hurtigbåt, som skal vere gjeldande frå 1. mai 2022.

Bjørn Prytz: Med mange innspel frå råd og utval som utgangspunkt kunne ordføraren klubbe gjennom ruteprioriteringane frå Herøy relativt raskt tysdag kveld. 

Nyhende

Ved saka låg fleire tilrådingar frå råd og utval, som alle vart vektlagde i det endelege vedtaket til Herøy kommunestyre. Følgjande moment vart tatt med i det lokalpolitikarane no sender som Herøy sitt innspel til ruteendringsprosessen.