Tussa vil stoppe på Langeneset:

Goksøyra kan bli utan internett

Utlysinga av breiband til Runde vart stoppa, og Tussa vil ikkje bygge ut lenger enn til Langeneset.

Utbygging: Som kartet viser, vil Tussa si planlagde utbygging av fiber til Runde stoppe på Langeneset. No håper kommunen på ei ny utlysing av breiband med offentleg tilskot avgrensa til Goksøyra. 

Nyhende

Goksøyra var på nippet til på å misse alt internettsamband, men er no sikra samband med omverda i alle fall eit år til.